koolitaja pilt

Koolitaja:

Margus Alviste

Aeg:

20.01.2021, kell 05:45-13:00

Meeskonnatöö varjatud tahud

Meeskonnatööst sõltub sageli organisatsiooni toimetulekuvõime, mistõttu on meeskonna koostamine ja tõhusa koostöö saavutamine ülioluline. Koolitusel mõtestatakse praktilise meeskonnamängu pinnal lahti meeskonna olemus, ebatõhusa koostöö põhjused ja õpitakse võtteid tõhusa meeskonnatöö saavutamiseks.

 

 

Koolituse eesmärk on paremini mõista meeskonna olemust, peamisi takistusi meeskonna toimimisel ja omandada võtteid meeskonnatöö tõhususe saavutamiseks.

 

Koolitusele on oodatud juhid, projektijuhid ja võtmeisikud, kelle tööülesanded sisaldavad meeskondade moodustamist ja koostöö tõhustamist. 

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimustest:

 • Soovid teada, miks meeskonnatöö ei vasta Sinu ootustele?
 • Kas meeskonnatöö tulemused on planeeritust halvemad?
 • Kas Sinu meeskonnas esineb liialt lahkhelisid ja konflikte?
 • Soovid teada, kuidas alustada meeskonna moodustamist?
 • Soovid kujundada olemasolevast kollektiivist meeskonda?
 • Soovid teada, kuidas juhtida talente?
 • Kas soovid saada paremaks juhiks oma meeskonnale?

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • mõistab meeskonna olemust ja meeskonnatöö eeliseid;
 • oskab kaardistada peamised meeskonnatööd mõjutavaid tegureid;
 • teab meeskonnaliikmete motiveerimise ja töö tõhustamise mooduseid;
 • oskab paremini meeskonda moodustada ja juhtida;
 • omandab oskused ja motivatsiooni tõhusalt toimivate meeskondade moodustamiseks.

 

Koolitus algab meeskonnamänguga “Missioon”, kus osalejatel tuleb moodustada meeskond väljakutsuva missiooni edukaks elluviimiseks. Mängu käigus vastuvõetud otsuseid analüüsitakse ning koos leitakse ülesande lahendamiseks erinevaid võimalusi ja uusi lahendusi. Mängu abil omandatud uued vaatenurgad annavad tõuke vaadata teise pilguga kogu meeskonnatööd.

 

Koolituse ülesehitus on paindlik ning lähtub osalejate individuaalsusest. Õppemeetodid: lühiloengud, grupitööd ja arutelud, küsimustikud, individuaalne töö, visuaalsed mudelid.

Maht: 8 akadeemilist tundi.