koolitaja pilt

Koolitaja:

Raul Rebane

Aeg:

04.11.2020, kell 05:00-13:00

Kuidas kindlustada ettevõtte head mainet?

Kommunikatsiooni valdkond elab praegu väga suurte muutuste perioodil. Infot on ülekülluses, tihti segunevad tõde ja vale, faktide tähendus on langenud. Suur osa infost ei levi enam meedia, vaid sotsiaalvõrgustike kaudu. Inimesed usuvad tihti lugusid, millel pole tegelikkusega mingit pistmist. „Tõe tootmise tööstus on muutunud soovitud tõe tootmise tööstuseks“ (G. Potseptsov) ja see muutus loob uusi riske. Ka võimalusi. Järeldus, tuleb kursis olla.

 

Peaaegu igapäevased on juhtumid, kus ettevõtted ja ka üksikisikud satuvad avalikkuse tähelepanu alla endale soovimatul kujul. Eriti suur riskigrupp on juhid. Imagokahjud, rääkimata skandaalidest kahjustavad nii suuri kui väikesi ettevõtteid, maine saab tihti kannatada aastateks. Riskide vähendamise parim võimalus on põhiteadmised, kuidas erinevates olukordades käituda. Tegemist ei ole raketiteadusega, teatud põhimõtted aitavad oluliselt otsusetegemist keerulistes olukordades. Koolitusel tutvustatakse ettevõtte informatiivse julgeoleku praktikaid, põhimõtteid ja metoodikaid.

Koolituse eesmärk
on omandada näpunäiteid, põhimõtteid ja metoodikaid ettevõtte hea maine kindlustamiseks.

Koolituse tulemusena osaleja

  • Saab algteadmisi teooriast, kuidas lahendada kommunikatsioonis tekkida võivaid probleeme;
  • Saab näpunäited, kuidas luua ettevõtte ühine lugu ja kuidas seda kommunikatsioonis ära kasutada.

Teemad, mida käsitletakse

  • Kaasaja meedia ja avalikkussuhtluse trendid, ettevõtte suhtluspraktika. Üldine taust kommunikatsioonist kaasajal.
  • Ettevõtte loo tegemise teooria ja praktika. Ettevõtte ühise loo (formaadi) kirjutamine on edasise kommunikatsiooni aluseks.
  • Kriis ja skandaal. Imagovõitluse alused. Kuidas vältida avalikkussuhtluse vigu, et hoida ära suurt imagoloogilist ja majanduslikku probleemi.
  • Meeskond ja väärtused. Mida teha ja kuidas minna edasi? Saadakse tunnetus ja näpunäited, kuidas kasutada ühist lugu avalikkusega suhtlemisel.

Täpsem ülevaade koolituste teemadest on saadaval ajakavas.