koolitaja pilt

Koolitaja:

Ivar Lukk

Aeg:

16.02 - 13.04, kell 05:00

Juhi oskused 3 päevaga

Juhtimine põhineb teadmistel, kogemustel ja intuitsioonil ning inimene õpib seda kogu elu. Aeg-ajalt on hea korraks juhi töö karussellilt maha astuda, saada uusi teadmisi, õppida teiste kogemustest ning katsetada uusi juhtimisvõtteid.

Käesolev koolitus keskendub kolmele eduka juhi kompetentsile: inimese juhtimine, meeskonna juhtimine ja enesejuhtimine. Programm haarab nendes kõige olulisemad oskused, mille hea valdamine aitab saavutada suurepäraseid tulemusi.

 

 

Koolituse eesmärk on läbi teadmiste ja kogemuste aidata osalejatel saavutada suurem enesekindlus ja madalam stressitase oma juhtimistöös.

 

Koolitusele on oodatud nii  väiksema kogemusega juhid kui ka pikaajalise kogemusega juhid, kes soovivad oma senist kogemust mõtestada ning saada uusi ideid.

 

Koolitus sobib sulle juhul kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Sa soovid omandada uusi juhtimisvõtteid?
 • Tahad paremini mõista inimesi, kes ei tegutse oodatud viisil?
 • Soovid kujundada hästi koos töötava meeskonna?
 • Tahad osata enese emotsioone paremini juhtida?
 • Soovid õppida coachiva juhtimise oskusi?

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • oskab kasutada coachi “tööriistu” ;
 • teab lihtsaid võtteid, kuidas inimest avada;
 • oskab anda konstruktiivse tagasisidet;
 • juhib oma seisundit;
 • mõistab tunnustamise mõjujõudu ja grupicoachingu toimet;
 • oskab vaatenurga muutmise tehnikaga probleeme lahendada;
 • teab, kuidas eristada delegeerimist ülesannete andmisest;
 • teab, kuidas leida töötaja “nuppe”, millega teda tulemuslikkusele häälestada;
 • teab, mida vajavad inimesed muutuste ladusamaks läbimiseks;
 • teab, kuidas häälestuda raskete vestluste pidamisele;
 • teab konfliktide lahendamise võtit;
 • teab, mida silmas pidada meeskonna koostamisel;
 • teab, kuidas meeskonda edule häälestada;
 • teab, mida ja kuidas oma juhtimisoskustes arendada.


Koolituse metoodika on koostatud lähtuvalt 10:20:70 printsiibist, kus 10% ajast annab koolitaja informatsiooni, 20% ajast õpib osaleja teistelt inimestelt ja 70% ulatuses eksperimenteerib ise ja areneb läbi vigade ja õnnestumiste.

NB! Suur osa ülaltoodud 70%-st moodustavad koolituspäevade järgsed “koduülesanded”, mis aitavad omandatud teadmisi töös praktiseerida. See on ka põhjus, miks koolitus toimub skeemi järgi 1 + 1 + 1, kus koolituspäevade vahele on jäetud aeg praktikaks ning järgmisel kohtumisel analüüsime saadud kogemusi.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise, arutelude ja enesehindamise teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Maht: 24 akadeemilist tundi