koolitaja pilt

Koolitaja:

Andres Kostiv

Aeg:

03.12 - 04.02, kell 05:30

Sotsiaalmüük LinkedInis ja müügi digitaliseerimine + mentorprogramm

B2B müük on muutunud ning külmkõned enam ei toimi. Täna teeb klient 50% oma ostuotsusest ammu enne, kui algab teadlik suhtlus müügipoolega. Ostuotsust mõjutavad eelnevad teadmised, kogemused ja hoiakud, mille kujunemises mängib olulist rolli olemasolev professionaalsete suhete võrgustik. Edukad on need müügiinimesed, kes oskavad arendada oma sotsiaalvõrgustikke ja usalduslikke suhteid potentisaalsete klientidega ammu enne, kui jõutakse müügini.

 

 

Kahepäevasel koolitusel õpitakse, kuidas müügieesmärkideni jõudmiseks kasutada LinkedIn'i oma ärivõrgustiku kasvatamiseks,  usaldusväärsete suhete loomiseks ja oma professionaalse isikubrändi arendamiseks.

 

Koolitusele järgnev personaalne kahekuuline mentorprogramm Andres Kostiviga tugineb koolitusel omandatule ning aitab osalejale vajalikes teemades  veel rohkem süvitisi minna ja saavutada praktiline vilumus. Mentorprogramm koosneb nii praktilisest tööst kui iseõppimisest ning sisaldab viit sessiooni mentoriga. Koos mentoriga kaardistatakse avakohtumisel osaleja edasised arenguvajadused ja seatakse mentorprogrammi õpieesmärgid, mille saavutamist programmi lõpus analüüsitakse. Iga kahe nädala tagant toimub personaalne tunniajane kohtumine kas silmast silma või videokõne teel. Mentorprogrammis kasutatakse kas Pipedrive'i või muud kliendile sobivat programmi.

 

Mentorprogramm sobib hästi neile, kellel on tõsisem soov asuda tööle kaugtööl ja/või digivõimelise müügispetsialistina ja neile, kes teevad ettevalmistusi tööle kandideerimiseks või alustavad nullist oma ettevõttele müügiprotsessi loomist.

 

Kahepäevase koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused sellest, kuidas sotsiaalvõrgustikus loodud suhtlus edukalt õigel hetkel oma müügiprotsessi integreerida ning müügiprotsessi digitaliseerimise ja konkreetsete tööriistade abil müük reaalsete tehinguteni viia. 

 

Personaalse kahekuulise mentorprogrammi eesmärk on aidata osalejal detailsemalt käivitada ja seadistada sotsiaalmüügi protsessi, hallata professionaalset LinkedIni müügiprofiili, luua harivat sisu kontaktvõrgustikule, seadistada Pipedrive’is (või mõnes teises kliendile sobivas programmis) kliendid detailsemalt vastavalt müügilehtritele ning õppida detailsemalt veenvaid müügitehnikaid.

 

Koolitus koos mentorprogrammiga sobib hästi:

-          kõigile, kes tegelevad mingil moel B2B müügiga ja soovivad koolitusel õpitu rakendamisel asjatundja toetust ja nõuandeid;

-          neile, kel on tõsisem soov asuda tööle kaugtööl ja/või digivõimelise müügispetsialistina;

-          neile, kes teevad ettevalmistusi tööle kandideerimiseks;

-          neile, kes alustavad nullist oma ettevõttele müügiprotsessi loomist.


Koolitus ja mentorprogramm sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Oled hädas oma müügieesmärkide saavutamisega ja potentsiaalsete uute klientide leidmisega?
 • Oled katsetanud LinkedIn'i, kuid ei ole osanud seda enda müügitöös edukalt tööle saada?
 • Soovid arendada enda professionaalset isikubrändi, et edendada oma toote või teenuse valdkonnas arvamusliidri mainet?
 • Soovid katsetada uusi digitaalseid tööriistu, et oma müügiprotsess  edukalt tehinguteni viia?

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • mõistab, mis on sotsiaalmüük ja kuidas see erineb tavapärasest müügist ja turundamisest sotsiaalvõrgustikus (nt Facebookis ja Instagramis);
 • oskab oma LinkedIni profiili korrastada, et see toetaks edukat sotsiaalmüüki;
 • teab, mis on LinkedIni sotsiaalmüügi skoor (Social Selling Index) ning kuidas seda mõõta ja kasvatada;
 • oskab kasutada erinevaid taktikaid oma kontaktide võrgustiku suurendamiseks LinkedInis;
 • teab, kuidas genereerida uusi „soojasid“ kontakte läbi oma partnerite võrgustiku;
 • teab, kuidas aktiveerida oma „sotsiaalset kuulamisoskust“, et mõista, mis teemad on tema võrgustikule olulised;
 • mõistab, kuidas arendada oma isikubrändi ja kasvatada arvamusliidri rolli oma valdkonnas;
 • teab, milliseid erinevaid nutikaid tööriistu ja Chrome’i veebibrauseri plugineid (Duxsoup, Crystalknows, Hootlet jt) saab LinkedInis kasutada, et oma tööd efektiivsemaks muuta;
 • teab, mis on digitaalse müügihalduse müügilehter ja kuidas seda üles ehitada;
 • oskab kanda oma kontaktid ja suhtluse sotsiaalvõrgustikust müügilehtrisse;
 • teab, kuidas ennast distsiplineerida, et müügilehtri järel tegevusi ellu viia;
 • oskab luua oma müügilehtrit Pipedrive’is (või sarnases tööriistas);
 • oskab luua personaalseid suhtlusmalle ning neid hallata;
 • oskab luua automaatseid personaalseid kordus e-maile esimese kontakti saamiseks.

Mentorprogramm aitab koolitusel omandatud teadmised ja oskused viia kõrgemale tasemele ja saavutada praktiline vilumus.

 

Tunnistuse väljastamise eeldus on terves mahus koolitusel ja mentorprogrammis osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude, harjutuste ja individuaalsete tööde käigus.

Maht: koolitus 16 akadeemilist tundi + mentorprogramm.

Koolitusgrupi suurus on vaid 6 inimest!