koolitaja pilt

Koolitaja:

Tõnu Lehtsaar

Aeg:

04.11.2021, kell 05:00-13:00

Teised toimumiskuupäevad:

03.06.2021

Hind: 459.00 EUR + km

Suhtlemine konfliktsetes olukordades

Kuidas leida konfliktis sobivaim käitumisviis?
Plaanime koolituse teha klassis, aga vajadusel veebis.
Teistega suheldes ja koos töötades tekib paratamatult eriarvamusi ja pingeid, mis võivad paisuda ägedaks vastasseisuks. Koolitus püüab kaasa aidata, et pinged ei kuhjuks, et erimeelsustest võiks saada pigem edasiviiv jõud ja et suhtlemine pakuks rõõmu. Selleks on vaja tunda konflikti toimimise seaduspärasusi ja osata leida konfliktses olukorras sobivaim käitumisviis.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Teistega suheldes ja koos töötades tekib paratamatult eriarvamusi ja pingeid, mis võivad paisuda ägedaks vastasseisuks. Koolitus püüab kaasa aidata, et pinged ei kuhjuks, et erimeelsustest võiks saada pigem edasiviiv jõud ja et suhtlemine pakuks rõõmu. Selleks on vaja tunda konflikti toimimise seaduspärasusi ja osata leida konfliktses olukorras sobivaim käitumisviis.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on suhtlemiskonflikti tekkimise, arenemise ja nendes suhtlemise seaduspärasuste mõistmine ja pingelistes olukordades sobiva käitumisviisi leidmine.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud erinevate tasemete juhid ja kõik need, kelle tööülesanded eeldavad suhtlemisoskust. Oodatud on ka lihtsalt psühholoogiahuvilised.

Koolituse tulemusena osaleja

  • mõistab konflikti toimemehhanisme;
  • teab konfliktis käitumise võimalusi;
  • saavutab suurema enesekindluse konfliktides suhtlemisel;
  • omandab mõistete süsteemi, mille abil ettetulevaid konflikte analüüsida.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Põhimeetodiks on rühmaarutelu. Koolituse käigus vaadatakse näidisfilme konfliktikäitumise erinevate võimaluste kohta, arutatakse osalejate poolt tõstatatud küsimusi ja teemasid. Analüüsitakse konkreetseid konflikte ja nende lahendamise võimalusi. Koolituse läbiviimise põhimõtteks on olla hariv, olles samas seotud osalejate kogemusega ja aidates leida vastuseid isiklikele küsimustele. Õpiväljundite hindamine toimub koolituse lõpus avatud kommunikatsiooniringi käigus ja tagasisidelehtede abil. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
Ruum: ÄP, pool 16

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
09:45 - 11:30
Suhtlemiskonflikti anatoomia
• Suhtlemiskonflikti mõiste.
• Suhtlemiskonflikti tekkimise ja kujunemise seaduspärasused.
Kasutatavad meetodid: Rühmaarutelu, videonäidise analüüs.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Suhtlemiskonflikti eskalatsioon
• Isikutevahelise konflikti väljumine kontrolli alt.
• Rühmadevahelise konflikti väljumine kontrolli alt.
Kasutatavad meetodid: Kogemuslugude analüüs, videonäidiste analüüs, rühmaarutelu.
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Suhtlemiskonflikti lahendamine
• Rahulolematuse konstruktiivne väljendamine.
• Konflikti lahendamise strateegiad.
Kasutatavad meetodid: Eneseanalüüs, juhtumianalüüs, rühmaarutelu.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Suhted konfliktrühma sees
• Suhted ja rollid kollektiivis, mis on konflikti osapooleks.
• Konstruktiivse konfliktikäitumise meelespea.
Kasutatavad meetodid: Rühmaarutelu, juhtumianalüüs.