Selge keelekasutus

Praktiline koolitus ametitekstide koostamisest ja selgest keelekasutusest
Selgus on suhteline mõiste: mis on selge ühele, ei pruugi olla selge teisele. Taotlus selge keelekasutuse suunas on keelekorralduse pikaajaline traditsioon, keskendudes pigem ametiteksti kui terviku ülesehitusele, mitte üksikutele grammatikaküsimustele. Koolitusel värskendatakse keeleteadmisi ja kinnistatakse varasemaid oskusi.

Koolitus „Selge keelekasutus“ on praktiline, põhineb ajakirjanduse ja asjaajamiskeele näidetel. Põhirõhk ei ole suunatud reeglite õppimisele, vaid nende praktikas kasutamisele ja olulisemate põhimõtete meeldetuletamisele, käsitletakse ka normimuudatusi. Praktilised harjutused aitavad kinnistada uusi või meelde tuletada varasemaid teadmisi-oskusi.

Koolituse sihtgrupp
Koolitusele on oodatud kõik, kelle tegevus on seotud mis tahes liiki kirjaliku suhtlusega, kes koostavad dokumente, vastutavad ettevõtte veebilehe eest, kirjutavad ning koostavad teavitus- ja turundusmaterjale.

Koolituse eesmärk
Koolituse eesmärk on juhtida tähelepanu levinud keele- ja stiilivigadele ning parandada kirjalikku väljendusoskust.


Koolituse tulemusena oskab osaleja

  • eristada eri tasandi tekste
  • leida üles stiilikonarused
  • leida ja parandada tekstis leiduvaid vigu ning neist hoiduda
  • teksti korrektselt kirjutada, on enesekindlam ja suudab leida uusi lahendusi
  • leida kiiresti abi erinevatest allikatest
  • vajadusel kasutada koolituselt saadud õppematerjali, et teadmisi kinnistada

Omandatud oskuste kohta annavad tagasisidet nii koolitaja kui ka koolitusel osalejad. Tulemusi hinnatakse harjutuste ja arutelu käigus.

Koolituse korraldamise põhimõtted
Koolitusel osalejad saavad kaasa materjalid ja töölehed, mida on võimalik pärast koolitust igapäevatöös kasutada.
Soovi korral võib osaleja võtta koolitusele kaasa süle- või tahvelarvuti, et kohe järele proovida veebis leiduvate abivahendite kasutamine, täiendada õppematerjali oma märkmetega ning teha harjutusi ja lahendada tööülesandeid.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

 

Loe koolitaja artikleid:

"5 viga, mida vältida keelekasutuses".

"Levinud vead keelekasutuses".

"Millised on levinumad komistuskivid kirjakeeles?"

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Ajakava

10:00 - 11:25
Oska märgata
• Keele eri tasandid
• Peamised abiallikad
• Keele norm ja selle muudatused
Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu
11:25 - 11:35
Kohvipaus
11:35 - 13:15
Sõna ja lause
• Sõnavara, uudissõnu, uuendusi ametikeeles
• Lihtsaid ja keerulisi lauseid
• Kuidas lauseid selgelt ja täpselt sõnastada
• Stiilinäiteid: ajakirjanduse keel, bürokraatiakeel ehk kantseliit ning sõnaohtrus
Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Õiguskeel ja selge keel
• Mida võib ja mida ei tohi muuta õiguskeeles?
• Kuidas kirjutada äri- ja isikunimesid ning ametinimetusi?
Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu
15:30 - 15:40
Kohvipaus
15:40 - 17:00
Dokumendikeel. Küsimused-vastused
• Kuidas kirja või e-kirja sõnastada ja vormistada?
• Kas dokumendikeel on erikeel?
Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].