Aktsiatesse investeerimise intensiivkursus

Kõik, mida on vaja teada aktsiate analüüsist
Investeeri üks nädalavahetus, et täienda oma teadmisi aktsiate analüüsist ning suurendada oma investeerimistulu. Koolitab aktiivne investori ja finantsökonoomika doktor Tõnn Talpsepp.

 

Koolituse käigus antakse ülevaade enim levinud analüüsimeetoditest ning arendatakse oskusi fundamentaalanalüüsi iseseisvaks teostamiseks näidisettevõtte baasil. Lisaks peatutakse sellel, kuidas finantsturul toimuv mõjutab inimeste käitumismustreid ja millised on erainvestori psühholoogilised ja käitumuslikud vead, millest investeerimisel hoiduda.

 

Põhjalikud teadmised aktsiate analüüsimisest aitavad hoida kokku hulga raha ja suurendada märkimisväärselt tõenäosust teenida investeeringutelt suuremat tulu. Aktsiad on ajalooliselt olnud kõige suurema tootlusega varaklass nii kinnisvara kui väärismetallide ees. Paljud planeedi rikkaimad inimesed võlgnevad oma edu just õnnestunud investeeringutele.

 

Edukaid investoreid eristab vähem edukatest suurepärane võime valitseda iseenda emotsioone. Just seesama võime on olnud üks maailma edukaima investori Warren Buffetti pikaajalise edu saladus ja hoidnud teda aastakümneid kindlalt maailma rikaste edetabelis liidrite seas.

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja praktilisi oskusi ettevõtete fundamentaalanalüüsist, investeerimisotsuste tegemise protsessidest ning psühholoogilistest mõjuteguritest.

 

Koolitusele on oodatud juhid, ettevõtjad ja investeerimishuvilised, kellel on varasem kokkupuude investeerimisega või kellel puudub varasem investeerimise kogemus, aga soovivad sellega algust teha.

 

Koolitusel osalemise eelduseks on investeerimisalaste põhimõtete ja -mõistete tundmine.

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • oskab prognoosida ettevõtte finantsnäitajaid tulevikus ning neid prognoose tõlgendada;
  • teab, kuidas hinnata aktsia õiglast väärtust kasutades selleks dividendide diskonteerimise, vaba rahavoo diskonteerimise ning suhtarvudel põhinevaid meetodeid;
  • oskab arvestada muutuva majanduskeskkonna mõjuga hindamise ning prognooside teostamisel;
  • teeb informeeritud investeerimisotsuseid, mis arvestavad ettevõtte fundamentaalnäitajaid;
  • mõistab investorite käitumist finantsturgude üle- ja alareageeringute, ettevõtte ülevõtu pakkumiste, aktsiate esmaste avalike pakkumiste (IPO) ja aktsiasplittide puhul;
  • oskab analüüsida investorite poolt tehtud investeerimisvigade tagajärgi erinevate investeerimisvigade puhul;
  • teeb analüüsitud ja läbimõeldud investeerimisotsuseid.

 

Intensiivkursus toimub ühel nädalavahetusel. Koolituse teoreetiline osa on üles ehitatud lühiloengutele. Praktilised ülesanded põhinevad Tallinna Börsil kaubeldava ettevõtte kaasuste lahendamisele. Koolitusel osalejatele antakse vabatahtliku kodutööna lahendada loengu kaasusega sarnase ettevõtte analüüs, millele võimalik saada koolitajapoolset tagasisidet.

 

Koolitusel osalejad saavad ligipääsu e-õppe keskkonda www.finantskoolitus.ee, kus on kättesaadavad koolituse materjalid (loenguslaidid, finantsmudelite näidised jms) koos lisamaterjalidega täiendavaks lugemiseks. Samuti on võimalik antud keskkonnas sooritada loengute teemadel enesekontrolliks teste (testid on inglise keeles) ning saada elektroonilise keskkonna kaudu tagasisidet iseseisvalt lahendatava kaasusettevõtte analüüsi puhul.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Ajakava

1. päev
2. päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
Koolitus toimub Tallinnas (asukoht täpsustamisel), aga võimalik on osaleda ka veebiülekande teel.
09:45 - 11:30
Sissejuhatus
• Mis on fundamentaalanalüüs, väärtuspõhine investeerimine ning kasvuinvesteermine?
• Fundamentaalanalüüsil baseeruva lähenemise eelised ja puudused.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Finantsarvutuste alused
• Rahavoogude, varade ning kohustuste nüüdisväärtuse arvutused, lõpuväärtuse arvutus.
• Investeeringu NPV arvutus.
• Omakapital ja võõrkapital. Kapitali hind, riskivaba intressimäär.
13:15 - 14:00
Lõuna
Lõunapaus ei ole hinna sees.
14:00 - 15:30
Finantsaruanded ja finantsanalüüs
• Finantsaruannete liigid ning nendes sisalduv vajalik informatsioon investor jaoks.
• Horisontaal- ja vertikaalanalüüs.
• Olulisemad finantssuhtarvud investeerimisel.
• Rahavoogude tuletamine bilansi ja kasumiaruande põhjal.
• Erinevad rahavoogude mõõdikud (sh CFO, EBITDA, FCFE, FCFF) ning prognoosid.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Makromajanduslike tegurite mõju investeeringutele
• Makromajanduslikud tegurid ja nende tõlgendamine.
• Tööstusharu ning majandustsükli mõju ettevõtetele ja nende finantsaruannete analüüsile ning ettevõtete hindamisele.
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
Koolitus toimub Tallinnas (asukoht täpsustamisel), aga võimalik on osaleda ka veebiülekande teel.
09:45 - 11:30
Suhtarvud
• Suhtarvud ettevõtte väärtuse hindamisel: P/E, P/B, P/S, P/CF, EV/EBITDA jne.
• Suhtarvude erinevad arvutusvõimalused ja nende mõju tulemusele.
• Suhtarvude kasutuse võrdlus.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Diskonteeritud rahavoogude (DCF) meetodid ettevõtte hindamisel
• Ettevõtte väärtus diskonteeritud rahavoogude meetodil.
• Dividendi diskonteerimise mudelid.
• Erinevad rahavoogude diskonteerimise mudelid (sh FCFE, FCFF).
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Diskonteeritud rahavoogude (DCF) meetodid ettevõtte hindamisel (jätkub)
• Diskonteeritud rahavoogude meetodite võrdlus ja rakendamine.
• Väärtuspõhise investeerimise põhimõtted ning nende rakendamine fundamentaalanalüüsil.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Kokkuvõte ja abivahendid
• Erinevate meetodite vahel valimine, tulemuste kaalumine ja väärtusvahemike leidmine.
• Kokkuvõte ning erinevad abivahendid analüüsiks.

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].