Ärikinnisvara haldamine ja säästlik korrashoid

Mida teha, et kinnisvara teeniks ettevõtte eesmärke võimalikult hästi?
Koolitusel räägitakse, millest peaks nutikas juht lähtuma kinnisvara haldust puudutavate otsuste tegemisel ning millised lahendused on mõistlikud muutunud majandusolukorras.

 

Põhjamaises kliimas vajavad kõik äriettevõtted enda tegevuseks vähemal või suuremal määral kinnisvara, olgu see siis büroo, tootmishoone, kaubanduskeskus, tervishoiuasutus, ladu vm. Kinnisvara on aga kallis ressurss, mis ebaefektiivse kasutamise korral võib osutuda ettevõttele oodatust veelgi kulukamaks.

  

Koolituse eesmärk on anda ettevõtte juhile edasi teadmine sellest, mida tuleb teha, et kinnisvara kui ettevõtte oluline ressurss oleks hoitud, hooldatud ning teeniks ettevõtte eesmärke võimalikult hästi ja pikka aega.

 

Koolitusele on oodatud

 • ettevõtete juhid ja omanikud – otsustajad, kes suunavad ettevõtte finantse ja ressursse ning juhivad organisatsioonisiseseid protsesse;
 • ettevõtete ja omavalitsuste  juhid ja haldusjuhid, kes soovivad täiendada oma teadmisi kinnisvara korrashoiust.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Oled ärikinnisvara omanik või kasutaja ja soovid omandada paremaid teadmisi kinnisvara haldamisest  ning korrashoiust tervikuna?
 • Juhid ettevõttes/organisatsioonis kinnisvaraga seonduvaid protsesse: ostmist, üürimist  ja kasutamist?
 • Oled juba pikemat aega mõelnud, kas sinu ettevõttele sobiv lahendus on ise enda kinnisvara korras hoidmine või korrahoiuteenuse sisseost?
 • Sind huvitab, kuidas ja mida teha selleks, et sinu kinnisvara püsiks heas korras?
 • Sind huvitavad pikaajaliselt valdkonnas tegutsenud praktiku nõuanded?
 • Soovid saada näpunäiteid kinnisvaraobjektide kaardistamise ja korrashoiuhangete korraldamise osas?

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • mõistab kinnisvara ja kinnisvarakeskkonna olemust;
 • omab ülevaadet kinnisvara korrashoiu valdkonda reguleerivatest standarditest;
 • omab ülevaadet kasutusel olevatest haldusmudelitest;
 • oskab valida endale sobiva haldusmudeli;
 • oskab planeerida enda vajadustest lähtuvaid korrashoiutegevusi;
 • mõistab kinnisvara korrashoiukulude eelarvestamise ülesehitust ja pikaajalise vaate olulisust;
 • omab ülevaadet kinnisvaraobjektide kaardistamisest ja selle vajalikkusest;
 • teab, kuidas korraldada talle vajalike korrashoiuteenuste hankimist.

 

Koolitus toimub enamjaolt loenguvormis. Teadmiste kinnistamiseks toimub koolituse lõpus teadmiste test, mille  vastused arutatakse grupitööna läbi.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Maht: 8  akadeemilist tundi

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

 

Loe koolitaja artikleid:

Halduskulude kokkuhoid võib maksta valusalt kätte

3 nõuannet juhuks, kui kinnisvaraobjektil avastatakse koroonapuhang

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
09:45 - 11:30
1.Kinnisvara ja kinnisvarakeskkonna olemus
• Tänapäevane ärikinnisvara
• Kinnisvarakeskkonna koosseis
• Kinnisvaraobjektide elukaar
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Valdkonda reguleerivad standardid
• EVS 807:2016
• EVS 910:2017
• Erinevad kinnisvara haldamise mudelid
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Ärikinnisvara haldamise protsess
• Haldusprotsess ja selle väljatöötamine ettevõttes
• Valikud haldusprotsessi kujundamisel
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Kinnisvaraobjekti info ja korrashoiutegevuste valik
• Kinnisvaraobjekti hoolduseks vajalik informatsioon ja selle kaardistus
• Korrashoiutegevuste ABC ja lisategevused
• Kinnisvara halduse hanked
• Järelevalve korrashoiutegevuste üle
• Test ja arutelu

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].