koolitaja pilt

Koolitaja:

Kaido Pajumaa

Aeg:

12.05.2021, kell 03:45-11:00

Mitterahaline motiveerimine


Kuidas leida üles töö juures enda ja oma töötajate jaoks olulised lisamotivaatorid palga kõrval ja neid iseenda ning teiste motiveerimiseks teadlikult kasutada?

Hiljutine GALLUP'i uuring näitas, et ainult 16% eestlastest on oma tööle pühendunud ja naudivad oma tööd. Sama uuring näitas, et 64% eestlastest käib tööl ainult palka teenimas (neid ei huvita, kuidas firmal läheb) ja 20% töötavad teadlikult oma tööandjale vastu. Ameerikas kaotavad firmad selliste töötajate tõttu 11 miljardit dollarit aastas. Kui palju raha Sinu firma või osakond eelmisel kuul selliste inimeste tõttu kaotada võis?

 

Kas nii madala pühendumuse põhjuseks on ainult Eesti madal palgatase? Mitmed rahvusvahelised ja kohalikud küsitlused kinnitavad, et ei ole – palk on loomulikult väga oluline, aga lisaks palgale on juhil terve hulk mitterahalisi motiveerimise viise, mis sageli alakasutatud on, ja millest tegelikku madala pühendumuse põhjuseid otsida tasub.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on aidata osalejal töö juures üles leida tema ja töötajate jaoks olulised lisamotivaatorid palga kõrval ja neid iseenda ning teiste motiveerimiseks teadlikult kasutada. Koolitus aitab juhil iseennast ja oma töötajaid paremini mõista ning seeläbi kujundada sellist meeskonna sisekultuuri, kuhu inimesed soovivad igal hommikul tööle tulla ning meeskonna nimel pingutada.

Sihtgrupp
Koolitus sobib eelkõige esma- ja kesktasemejuhtidele, kes soovivad igapäevatöös oma töötajaid lisaks rahalistele võimalustele ka mitterahalistel viisidel motiveerida. Kindlasti on see aga sobilik ka tippjuhtidele ja personalijuhtidele, kes soovivad kujundada organisatsioonis / meeskonnas positiivset ja tunnustavat juhtimiskultuuri, mis tekitab töötajates tunde „tahan seda tööd selles organisatsioonis teha”.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas tunned mõnikord, et Sinu töötajad ei pühendu piisavalt, eriti ühistele eesmärkidele?
 • Kas oled proovinud oma töötajaid motiveerida, aga sellest pole piisanud?
 • Kas Sulle tundub vahepeal, et Sinu ja meeskonna vahel on nähtamatu sein, millest Sa läbi ei pääse?

Koolituse tulemusena osaleja

 • teab, mis inimesi lisaks palgale töö juures motiveerib;
 • teab, mis eristab sisemisi motivaatoreid välistest ning kuidas neid kasutada;
 • teab, mida tähendab seestpoolt väljapoole juhtimine ning missugune mõju sellel on töötajatele;
 • teab, missugused on peamised tegurid, mis inimeste pühendumust suurendavad / pärsivad;
 • teab, missugused on töötaja ja organisatsiooni eesmärkide vastuolud ning kuidas neid ületada;
 • oskab lisaks palgale mitterahalisi motivatsiooniviise igapäevajuhtimises kasutada;
 • oskab töötajaid rohkem tunnustada ja neid juhtimisse rohkem kaasata;
 • oskab iseennast inimeste juhina paremini hinnata ja oma nõrkusi – tugevusi teadvustada;
 • oskab oma meeskonnale lähemale jõuda ja inimeste „kaitsemüüre” efektiivselt ületada;
 • oskab KOHTUNIK'u juhtimismudelit kasutada ja seeläbi töötajate pühendumust suurendada.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitus on interaktiivne ja kaasava loeng-arutelu formaadis, mida saadavad regulaarsed individuaalsed ülesanded õpitu harjutamiseks ja enesehindamiseks. Päeva jooksul omandavad osalejad konkreetsed juhtimisvõtted õpitu praktiseerimiseks igapäevatöös ja kodused ülesanded õpitu elluviimiseks järgnevate kuude vältel. 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ja individuaalsete harjutuste käigusTunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi