Enda ja oma meeskonna töövõime suurendamine

Kuidas tõsta psühholoogilist vastupidavust?

Koolitusel keskendutakse sellele, kuidas osalejad saavad tõsta iseenda ja oma meeskonna vaimset vastupidavust ja töövõimet pingelistel aegadel. Vaimne vastupidavus on võime kriiside ajal rahulikuks jääda, leida parimad lahendusviisid ning kaitsta end stressitekitajate negatiivse mõju eest.

 

 

 

Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise uuringus öeldakse, et ca 50% töötajatest tunnevad tööl stressi. Tööandjale kaasneb sellega töötajate vähene loovus, madal töövõime ja vähene pühendumine, suur personalivoolavus, kvaliteediprobleemid ning sellest tulenevalt ka suuremad kulutused. Kui kogu aeg on kiire, nõudmised  järjest kasvavad ja aega endale kipub väheks jääma, kahaneb suure tõenäosusega ka vaimne vastupanuvõime. 

 

Koolitusel käsitletakse teemasid emotsionaalse intelligentsuse (EQ) ja teadvustatud juhtimise (mindful leadership) raamistike vaatevinklist: esmalt pean mõistma ennast, et suuta ennast juhtida; kui oskan ennast mõista ja juhtida, on lihtsam õppida mõistma teisi, et osata teisi juhtida.

 

Koolituste eesmärk on paremini mõista, mis on stress ja milliste vahenditega  stressiseisundist välja tulla või seda vältida. See mõistmine aitab muuta nii isikliku kui ka meeskondliku emotsionaalse heaolu igapäevaelu osaks ning tõstab märgatavalt tööefektiivsust.

 

Koolitusele on oodatud juhid ja teised kiires ning muutlikus töökeskkonnas töötavad inimesed, kes peavad oluliseks enda või oma meeskonna vastupidavuse ja töövõime arendamist.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Kas sinu töös tuleb sageli ette stressi tekitavaid olukordi?
  • Kas tunned et päeva/nädala tasakaal pole paigas?
  • Kas soovid osata olukordi kergemalt võtta ja olla positiivsem?
  • Kas sinu tööpäevad on pikad ja tegevuste nimekirjad kipuvad kasvama?
  • Kas mõni sinu meeskonnaliige puutub kokku pikaajaliselt väga väljakutsuvate töösituatsioonidega ja soovid osata teda toetada?

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • teab, mis on stress ja selle sümptomid ning oskab neid tuvastada;
  • teab, mis on psühholoogiline vastupidavus ja selle peamised tehnikad selle vastupidavuse suurendamiseks;
  • teab, kuidas keerulistes olukordades ennast säästa;
  • oskab oma meeskonnas toimuvat paremini märgata ja mõista;
  • teab meeskonna vastupidavuse peamisi mõjureid ja oskab töövõimet mõjutada.

 

Koolitusel on põimitud erinevad meetodid – loeng  teemast ülevaate saamiseks, harjutused tehnikate omandamiseks ja grupiarutelud teadmiste kinnistamiseks.

Koolituse tulemusi hinnatakse harjutamise ja arutelude teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Maht: 8 akadeemilist tundi

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
09:45 - 11:30
1. Eneseteadlikkus - mida see ikkagi tähendab?
· Kuidas ära tunda ärevust, stressi, läbipõlemist ja depressiooni?
· Välismaailm vs sisemaailm – mida saan mõjutada?
· Emotsionaalse intelligentsuse ja psühholoogilise vastupidavuse seosed. Kuidas ennast tundma õppida?
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Enesejuhtimine - kuidas hakkama saada kriitiliste situatsioonidega ja kasvatada rahulolutunnet?
· Kuidas märgata stressireaktsiooni ja seda juhtida?
· Hoiakud, mis aitavad meil olla kriisis tugevamad.
· Kust tuleb meie negatiivsus ja mida sellega peale hakata?
· Kuidas leida tasakaal oma päevas?
· Edasiviivate harjumuste tekitamine.
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Empaatia ja kontekstiteadlikkus.
· Peamised meeskonna töövõime vähenemise allikad.
· Tehnikad meeskonnaliikme paremaks mõistmiseks.
· Kuidas mõista konteksti, milles meeskond toimib, ja selle mõju töösooritusele?
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Meeskonna juhtimine.
· Juhtimiskvaliteedi kaudu meeskonna vastupidavuse ja töövõime tõstmine.
· Töösuhete kvaliteedi mõju stressile ja töövõimele
· Kuidas juhina luua usaldavaid ja inspireerivaid suhteid?