Koolitaja:

Kristjan Rotenbergi

Aeg:

22.10.2020, kell 03:00-11:00

Enda ja oma meeskonna töövõime suurendamine


Koolitusel keskendutakse sellele, kuidas osalejad saavad tõsta iseenda ja oma meeskonna vaimset vastupidavust ja töövõimet pingelistel aegadel. Vaimne vastupidavus on võime kriiside ajal rahulikuks jääda, leida parimad lahendusviisid ning kaitsta end stressitekitajate negatiivse mõju eest.

 

 

 

Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise uuringus öeldakse, et ca 50% töötajatest tunnevad tööl stressi. Tööandjale kaasneb sellega töötajate vähene loovus, madal töövõime ja vähene pühendumine, suur personalivoolavus, kvaliteediprobleemid ning sellest tulenevalt ka suuremad kulutused. Kui kogu aeg on kiire, nõudmised  järjest kasvavad ja aega endale kipub väheks jääma, kahaneb suure tõenäosusega ka vaimne vastupanuvõime. 

 

Koolitusel käsitletakse teemasid emotsionaalse intelligentsuse (EQ) ja teadvustatud juhtimise (mindful leadership) raamistike vaatevinklist: esmalt pean mõistma ennast, et suuta ennast juhtida; kui oskan ennast mõista ja juhtida, on lihtsam õppida mõistma teisi, et osata teisi juhtida.

 

Koolituste eesmärk on paremini mõista, mis on stress ja milliste vahenditega  stressiseisundist välja tulla või seda vältida. See mõistmine aitab muuta nii isikliku kui ka meeskondliku emotsionaalse heaolu igapäevaelu osaks ning tõstab märgatavalt tööefektiivsust.

 

Koolitusele on oodatud juhid ja teised kiires ning muutlikus töökeskkonnas töötavad inimesed, kes peavad oluliseks enda või oma meeskonna vastupidavuse ja töövõime arendamist.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Kas sinu töös tuleb sageli ette stressi tekitavaid olukordi?
  • Kas tunned et päeva/nädala tasakaal pole paigas?
  • Kas soovid osata olukordi kergemalt võtta ja olla positiivsem?
  • Kas sinu tööpäevad on pikad ja tegevuste nimekirjad kipuvad kasvama?
  • Kas mõni sinu meeskonnaliige puutub kokku pikaajaliselt väga väljakutsuvate töösituatsioonidega ja soovid osata teda toetada?

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • teab, mis on stress ja selle sümptomid ning oskab neid tuvastada;
  • teab, mis on psühholoogiline vastupidavus ja selle peamised tehnikad selle vastupidavuse suurendamiseks;
  • teab, kuidas keerulistes olukordades ennast säästa;
  • oskab oma meeskonnas toimuvat paremini märgata ja mõista;
  • teab meeskonna vastupidavuse peamisi mõjureid ja oskab töövõimet mõjutada.

 

Koolitusel on põimitud erinevad meetodid – loeng  teemast ülevaate saamiseks, harjutused tehnikate omandamiseks ja grupiarutelud teadmiste kinnistamiseks.

Koolituse tulemusi hinnatakse harjutamise ja arutelude teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Maht: 8 akadeemilist tundi