Kuidas targalt ehitusprojekti tellida?

BIMi ning kaasaegsete tehnoloogiliste meetodite kasutamine ehitise tellijale
Koolitusel annavad kaks tipptasemel BIMi-eksperti tervikliku ja strateegilise vaate BIMi rakendamiseks, jagavad reaalsest elust positiivseid ja negatiivseid projektikogemusi ning annavad osalejatele kaasa checklisti ehk võtmetegevuste nimekirja kaasaegsete projektide teostamiseks.

 

BIM ehk ehitusinfo modelleerimine loob platvormi, mis seob ehitise info ühtsesse 3D mudelisse ning võimaldab projekti erinevatel osapooltel ühtse meeskonnana tegutseda kogu projekti eluea vältel, alates projekteerimisest ja ehitusest kuni hoone ülalpidamiseni välja. BIMi potentsiaalne kasu realiseerub vaid siis, kui sellest oskavad kasu lõigata kõik ehitusprojekti osapooled - alates tellijast ja projekteerijatest kuni pea- ning alltöövõtjateni. Selleks on ehitise tellijal oluline on luua kohe projekti alguses ühised digitaalseid protsesse toetavad mängureeglid.

 

Erinevalt paljudest lühiseminarideset minnakse koolitusel teemasse süvitsi ning tippekspertidega koos arutatakse läbi väga praktilised juhtumid ja tuuakse näiteid elust enesest. Koolituspäeva teises pooles õpitakse selgeks vähemalt üks laialt levinud 3D mudeli vaaturtarkvara, mille abil saab osaleja vaadata oma projektide mudeleid.

 

Koolitusele on oodatud kõik arendus- ja ehitusprojekte tellivad ettevõtted ja organisatsioonid: kinnisvaraarendajad, tootmis-, kaubandus-, tervishoiu-, majutus-, põllumajandus- ja logistikaettevõtete esindajad, büroohoonete ja tehnoparkide omanikud, kohalike omavalitsuste esindajad jt, aga ka ehituse peatöövõtjad.

 

Koolituse eesmärk on anda teadmisi kaasaegsete meetodite kasutamisest ehitusprojekti efektiivsemaks planeerimiseks ning tellimiseks ja hilisemaks korrashoiuks.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele.

  • Kas soovid kaasaegset tehnoloogiat oma ehitusprojekti tellimisel võimalikult hästi ära kasutada?
  • Kas sinu ettevõttes on kogemus mudelprojekteerimisega pigem väike ning soovid õppida teiste kogemusest?
  • Kas soovid kasutada ehitusprotsessi käigus tekkinud infot efektiivselt ka ehitise haldusprotsessis?
  • Kas soovid, et sinu ettevõttes oleks ehitusprojekti tellimisel vähem ebameeldivaid üllatusi ning õppida teiste tehtud vigadest?
  • Kas tahad teha juba projektiga alustades õigeid võtmetegevusi, et tellimine oleks probleemideta?

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • mõistab mudelprojekteerimise väärtust ehitusprojekti planeerimisel, ehitamisel ning hilisemal haldamisel;
  • teab, millistele teemadele rõhku pöörata ehitusprojekti tellides;
  • oskab käsitleda 3D projektdokumentatsiooni.

 

Koolitus on üles ehitatud suures osas loengu ja arutelude formaadis. Osalejad saavad koolituselt informatiivsed koolitusmaterjalid ja võtmetegevuste nimekirja kaasaegsete projektide teostamiseks. Koolituspäeva teises pooles teevad osalejad läbi praktiline ülesande,  mille lahendamisel õpitakse selgeks vähemalt üks laialt levinud 3D mudeli vaaturtarkvara, mille abil saab vaadata oma projektide mudeleid. Praktilise ülesande läbitegemiseks palume kaasa võtta sülearvuti ja hiire. 

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 30 osalejat.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

 

 

Loe koolitusega seotud artikleid:

Infokadu ja vääriti mõistmine ei pea olema ehituse tulevik!

Kuidas targalt ehitusprojekti tellida?

 

 

Osaleja tagasiside:

Margus Tallermo

Estconde Invest OÜ, juhatuse liige

"Tegeledes ise igapäevaselt kinnisvara arendusega, oli teema mulle hästi aktuaalne. Ehitusprojektide tellimine on arendustegevuses igapäevane osa.

Tellija seisukohalt sain tulevikuks palju kasulikku infot, millest ma enne teadlik polnud. Kõige olulisem, mis ma koolituselt kaasa võtsin oli, et targalt tellitud BIMi ehitusprojekt annab võimaluse kokkuhoiuks nii ajas kui rahas ja lihtsustab tulevikus märkimisväärselt hoone haldust/hooldust.

Tellijal on 3D mudelist kerge välja võtta projekti mahte, omada ülevaadet eelarvest, näha hoone kitsaskohti jne. Hilisemas tulevikus saab tänu BIMi teostusmudelile lihtsama vaevaga teha hoones parendusi ja muudatusi.

Tihti ei osata ehitusprojekti tellides piisavalt nõudeid esitada, kuid hea tulemuse saamiseks on väga tähtis, et ollakse kursis, mida ühelt korralikult ehitusprojektilt nõuda tuleb.Kindlasti säästab targalt tellitud ehitise infomudel aega ja raha.

Koolituse läbiviijad olid kahtlemata professionaalid, kes on ise teemast huvitatud ja viimaste arengutega väga hästi kursis."

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
09:45 - 11:30
1. Mis on BIM ning millised on selle rakendusvõimalused
● Mis on BIM?
● Milline on BIMi üldine areng Eestis?
● BIMi rakendusvõimalused ning näited praktikas
Kasutatavad meetodid: loeng, näited praktikast
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Ehitusprojekti tellimine kaasaegsete meetodite abil (esimene osa)
● Mudelite ja info kvaliteet projekteerimise ning ehituse etapis
● Nõuded projekti tellimisel
● Teostusmudel ning BIMi kasu hoone haldamisel
Kasutatavad meetodid: loeng
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Ehitusprojekti tellimine kaasaegsete meetodite abil (teine osa)
● Mudelite ja info kvaliteet projekteerimise ning ehituse etapis
● Nõuded projekti tellimisel
● Teostusmudel ning BIMi kasu hoone haldamisel
Kasutatavad meetodid: loeng
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Praktiline ülesanne
● Ülevaade erinevatest tarkvaradest
● Vaaturtarkvara baasõpe
Kasutatavad meetodid: praktiline ülesanne

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Korraldaja võib koolitusel teha pilte ja jagada neid osalejatega, samuti kasutada neid sarnaste koolituste turundamiseks.