koolitaja pilt

Koolitajad:

  • Miina Karafin
  • Risto Vahenurm

Aeg:

09.12.2020, kell 05:45-12:45

Kuidas targalt ehitusprojekti tellida?

BIM ehk ehitusinfo modelleerimine loob platvormi, mis seob ehitise info ühtsesse 3D mudelisse ning võimaldab projekti erinevatel osapooltel ühtse meeskonnana tegutseda kogu projekti eluea vältel, alates projekteerimisest ja ehitusest kuni hoone ülalpidamiseni välja.

 

BIMi potentsiaalne kasu realiseerub aga vaid siis, kui sellest oskavad kasu lõigata kõik ehitusprojekti osapooled - alates tellijast ja projekteerijatest kuni pea- ning alltöövõtjateni. Oluline on luua kohe projekti alguses ühised digitaalseid protsesse toetavad mängureeglid. Ehitise tellija on selle jaoks parimal positsioonil.

Koolitusele on oodatud

Kõik arendus- ja ehitusprojekte tellivad ettevõtted ja organisatsioonid: kinnisvaraarendajad, tootmis-, kaubandus-, tervishoiu-, majutus-, põllumajandus- ja logistikaettevõtete esindajad, büroohoonete ja tehnoparkide omanikud, kohalike omavalitsuste esindajad jt, aga ka ehituse peatöövõtjad.

Koolituse eesmärk

On anda teadmisi kaasaegsete meetodite kasutamisest ehitusprojekti efektiivsemaks planeerimiseks ning tellimiseks ja hilisemaks korrashoiuks.

Koolituse tulemusena osaleja

  • mõistab mudelprojekteerimise väärtust ehitusprojekti planeerimisel, ehitamisel ning hilisemal haldamisel;
  • teab, millistele teemadele rõhku pöörata ehitusprojekti tellides;
  • oskab käsitleda 3D projekt-dokumentatsiooni.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste ülesannete käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on üles ehitatud suures osas loengu ja arutelude formaadis.

Praktilise ülesande läbitegemiseks palume kaasa võtta sülearvuti ja hiire.

Osalejad saavad koolituselt informatiivsed koolitusmaterjalid.

Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 30 osalejat.