Koolitaja:

Ingeri Luik-Tamme

Aeg:

03.12.2020, kell 05:45-11:00

Tervishoiutöötaja isiklik vastutus suhetes patsiendiga

Palju räägitakse tervikliku meedikute vastutuskindlustuse/patsiendikindlustuse süsteemi loomisest, õhku on visatud ka mõte arsti eksimusega seotud kriminaalvastutuse piiramisest, samas jõuab ajakirjanduse vahendusel avalikkuseni üha enam tervishoiusektori kriminaal- ja korruptsioonijuhtumeid.

 

Koolitusel õpivad osalejad, mida tuleks tervishoiuteenuste osutamisel arvestada, et kaitsta end erinevate nõuete/ohtude eest. Milline on senine rakendus- ja kohtupraktika ning realistlikud arenguplaanid. 

 

Koolitusele on oodatud

  • arstid, kelle roll on järelvalveasutuste ja patsientidega konfliktide ning probleemide vältimine;
  • suuremate tervishoiuasutuste keskastmejuhtid ja väiksemate tervishoiuasutuste juhtid, kelle roll on tagada asutuse või osakonna tegevuse vastavuse õigusaktidele ja parimale praktikale.

 

Koolituse tulemusena osaleja teab:

1) Milline vastutus kaasneb raviveaga, millises ulatuses on võimalik ennast kindlustusega kahjuhüvitusnõuete vastu kaitsta ja mida kindlustus ei kata;

2) millises ulatuses ja kuidas on võimalik kaitsta ennast kriminaalvastutuse eest;

3) mida nähakse tänapäeval korruptsioonina, kuidas korruptsiooniohtlikke olukordi ennetada ja kuidas korruptsiooniohtlikes situatsioonides õigesti käituda.

 

Koolituse tulemusi hinnatakse kaasuste lahendamise ja grupiaruteludega. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse eesmärk

on tõsta osalejate õigusteadlikkust selles osas, mida peaks patsiendile teenuse osutamisel arvestama, et tagada vastavus õigusaktidele, kaitsta oma huve ja õigusi ning vältida konflikte.

Samuti on koolituse eesmärk praktiliste juhiste andmine – mida on võimalik ja mõistlik kindlustada ja millised riskijuhtimise dokumendid tuleks asutusesiseselt koostada tegevuste lõikes, mida kindlustus ei kata.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel käsitatakse eelkõige senise kohtupraktika ning teiste praktiliste näidete varal situatsioone, mis võivad tervishoiuteenuse osutamisel ette tulla ja antakse näpunäiteid, mida sellistes situatsioonides teha.