koolitaja pilt

Koolitaja:

Tauri Tallermaa

Aeg:

01.10.2021, kell 03:45-09:30

Viis olulist mälutehnikat


Enamik inimesi tunnetab mingil hetkel, et mälu veab neid alt. Vähesed teavad, et meeldejätmise probleemide vastu on olemas väga lihtsad ja toimivad vahendid, mida on võimalik õppida ka ainult ühe päevaga.

 

Inimese mälu on tohutult võimekas ja probleemid selle kasutamisel on kõigil üsna sarnased. Mälu treenimine ei tähenda suurtes kogustes info meeldejätmist. See on pigem mälu efektiivne kasutamine, seoste loomise oskus ja korrastatud mõttetegevus. Mälutehnikaid teades oskate enda sõnumit teistele esitada nii, et see paremini kohale jõuab ja meelde jääb.

Koolituse eesmärk on aidata osalejatel enda mälu efektiivsemalt kasutada ja ennast teistele meeldejäävaks teha.

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • teab, kuidas aju töötab ja mälu toimib;
  • oskab olulist infot paremini meelde jätta;
  • teab, kuidas ennast teistele meeldejäävaks teha;
  • mõistab keskendumise olulisust;
  • tunneb vähemalt viit peamise mälutehnikat;
  • teab, kuidas edaspidi mälu parandada.

 

Koolitusele on oodatud

  • juhid ja spetsialistid, kes peavad toime tulema infoküllusega organisatsioonis      
  • inimesed, kes juhivad koosolekuid ja esitavad ettekandeid