Koolitaja:

Tanel Tiits

Aeg:

20.01.2021, kell 06:00-13:00

Ärikinnisvara korrashoid ettevõtte juhile


Koolitusel räägitakse, millest peaks nutikas juht lähtuma kinnisvara haldust puudutavate otsuste tegemisel ning millised lahendused on mõistlikud muutunud majandusolukorras.

 

Põhjamaises kliimas vajavad kõik äriettevõtted enda tegevuseks vähemal või suuremal määral kinnisvara, olgu see siis büroo, tootmishoone, kaubanduskeskus, tervishoiuasutus, ladu vm. Kinnisvara on aga kallis ressurss, mis ebaefektiivse kasutamise korral võib osutuda ettevõttele oodatust veelgi kulukamaks.

 

Koolituse eesmärk on anda ettevõtte juhile edasi teadmine sellest, mida tuleb teha, et kinnisvara kui ettevõtte oluline ressurss oleks hoitud, hooldatud ning teeniks ettevõtte eesmärke võimalikult hästi ja pikka aega.

 

Koolitusele on oodatud

 • ettevõtete juhid ja omanikud – otsustajad, kes suunavad ettevõtte finantse ja ressursse ning juhivad organisatsioonisiseseid protsesse;
 • ettevõtete ja omavalitsuste  juhid ja haldusjuhid, kes soovivad täiendada oma teadmisi kinnisvara korrashoiust.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Oled ärikinnisvara omanik või kasutaja ja soovid omandada paremaid teadmisi kinnisvara haldamisest  ning korrashoiust tervikuna?
 • Juhid ettevõttes/organisatsioonis kinnisvaraga seonduvaid protsesse: ostmist, üürimist  ja kasutamist?
 • Oled juba pikemat aega mõelnud, kas sinu ettevõttele sobiv lahendus on ise enda kinnisvara korras hoidmine või korrahoiuteenuse sisseost?
 • Sind huvitab, kuidas ja mida teha selleks, et sinu kinnisvara püsiks heas korras?
 • Sind huvitavad pikaajaliselt valdkonnas tegutsenud praktiku nõuanded?
 • Soovid saada näpunäiteid kinnisvaraobjektide kaardistamise ja korrashoiuhangete korraldamise osas?

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • mõistab kinnisvara ja kinnisvarakeskkonna olemust;
 • omab ülevaadet kinnisvara korrashoiu valdkonda reguleerivatest standarditest;
 • omab ülevaadet kasutusel olevatest haldusmudelitest;
 • oskab valida endale sobiva haldusmudeli;
 • oskab planeerida enda vajadustest lähtuvaid korrashoiutegevusi;
 • mõistab kinnisvara korrashoiukulude eelarvestamise ülesehitust ja pikaajalise vaate olulisust;
 • omab ülevaadet kinnisvaraobjektide kaardistamisest ja selle vajalikkusest;
 • teab, kuidas korraldada talle vajalike korrashoiuteenuste hankimist.

 

Koolitus toimub enamjaolt loenguvormis. Teadmiste kinnistamiseks toimub koolituse lõpus teadmiste test, mille  vastused arutatakse grupitööna läbi.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8  akadeemilist tundi