koolitaja pilt

Koolitaja:

Raimo Ülavere

Aeg:

10.12.2020, kell 06:00-13:00

Kuidas muuta oma inimeste käitumisharjumusi?


Mis oleks, kui tuleks kätte päev, mil saaksid teha juhina suure sammu ja päriselt muuta oma inimeste käitumisharjumusi?

 

Üks hetk! Kas siis teist inimest on ikkagi võimalik muuta? Tõde peitub tema tahtmises - see tähendab, et kui ta ise seda ei taha, siis pole teise inimese harjumuste muutmine võimalik. Või vähemasti on see väga raske. Ent samamoodi on tõsiasi ka see, et suurem osa käitumisharjumuste muutustest ei jää tahte, vaid oskuste ja ka teadmiste taha. 

 

Niisiis, mis oleks, kui saaksid endale abiks metoodikad ja töövahendid, mida kasutavad maailma tippjuhid oma inimeste harjumuste muutmisel soovitud suunas. Marshall Goldsmith, Emma Seppälä, Jim Loehr, Dan Ariely, Carol Dweck ja Angela Duckworth on maailmas tunnustatud eksperdid ja coachid, kellelt õppides on võimalik astuda samm edasi ja viia oma inimesed tulemusteni, millest nad ehk ise pole julgenud unistadagi. Seejuures täita juhi üht olulisemat ülesannet - aidata oma meeskonnaliikmetel teha suurepärast tööd. 

Koolitusele on oodatud 
juhid, kelle sihiks on aidata oma inimestel teha veel paremat tulemust.

Koolituse eesmärk on aidata juhil selgete ja lihtsate tegevuste abil muuta oma inimeste käitumisharjumusi, et aidata oma meeskonnaliikmetel teha suurepärast tööd.

Koolituse tulemusena osaleja

  • teab, kuidas üles ehitada plaani käitumisharjumuste muutmiseks;
  • tunneb, millised on peamised tegurid, mis harjumusi mõjutavad;
  • julgeb ette võtta enda või oma inimeste harjumuste muutmist;
  • näeb, et piisava motivatsiooni korral on muutused võimalikud;
  • teab oma inimestes märke ühest või teisest uskumusest, emotsioonist, tugevusest jne;
  • teab selgemat teekonda läbi harjumuste muutmise meeskonna ja inimeste eesmärkide poole.

Tulemuste saavutamist hinnatakse grupiülesannete ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel terves mahus osalemine. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolituspäev on üles ehitatud enamlevinud praktiliste coachingu põhimõtete ja harjutuste tutvustamisele, mida kasutatakse sihiga muuta inimeste käitumist. Silmas on peetud peamisi inimese käitumist mõjutavaid tegureid nagu eesmärk, tähendus, uskumused, emotsioonid jne.

Koolitusel osalejad saavad põhjalikud materjalid, mida tulevikus tööl uuesti kasutada.

Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 12 osalejat.