koolitaja pilt

Koolitaja:

Arno Baltin

Aeg:

30.10.2020, kell 05:45-13:00

Läbirääkimiste psühholoogia

Läbirääkimiste käivitajaks on erimeelsused. Läbirääkimiste suhe sisaldab konfliktseid huvisid, kuid see ei tähenda alati veel põhimõttelist vastasseisu, vaid võib olla ka alus üksteise tundma õppimiseks ja vastastikku kasulikuks koostööks. Iga vastastikku rahuldav lahendus on osaks kestvate suhete vundamendis. Kõige üldisemalt jagatakse läbirääkimiste pidamise viisid võistlevateks ja koostööläbirääkimisteks.

Koolituse eesmärk on
lisada osalejate senistele läbirääkimiste kogemustele uusi tahke.


Koolituse tulemusena osaleja

  • saab ülevaate läbirääkimiste psühholoogilisest käsitlusest;
  • on täiendanud oma läbirääkimisteks valmistumise oskusi;
  • on omandanud oskuse teha oma valikuid läbirääkimistel teadlikult;
  • on harjutanud läbirääkimisteks valmistumist, läbirääkimiste pidamist ja tulemuse mõtestamist;
  • on täiendanud oma oskusi info ja ka probleemolukorra visualiseerimise osas;
  • analüüsib oma pädevusi läbirääkijana.

Koolitusele on oodatud
Kõik, kes läbi räägivad, nii spetsialistid kui juhid. Eelkõige „silmast silma“ läbirääkimistel.

Koolituse meetodid ja põhimõtted 
Koolituse käigus kasutatav lühiloeng toetab teabe omandamist. Paaris- ja rühmatööd ei lase end koolitusel üksildasena tunda, arutelud võimaldavad kogeda seisukohtade mitmekesisust, rollimäng on nii läbirääkimisteks valmistumise meetod kui tõhus käed-külge- õppimise viis. Eneseanalüüs toob jalad maa peale. Visualiseerimine – vahel ütleb pilt enam kui sõnad. Koolituse eeltööks on kodulugemine ja küsimustiku täitmine.

Täpsem ülevaade koolituse teeadest on saadaval ajakavas.