koolitaja pilt

Koolitajad:

  • Signe Kiisk
  • Kati Tikenberg

Aeg:

28.01.2021, kell 05:30-13:00

Kuidas juhtida erinevate generatsioonide töötajaid?

Praegu on tööjõuturul esindatud täiesti erinevate väärtustega põlvkonnad: X, Y ja Z. Sõltumata sellest, kas tegutsete näiteks tööstus-, turismi- või müügivaldkonnas, on juhtide mured selle teema raames sarnased. Igal juhil on oma juhtimisstiil, aga see ei pruugi sobida kõikide põlvkondade efektiivseks juhtimiseks. Erinevate põlvkondade esindajate arusaamad ja käitumisviisid võivad põhjustada vääriti mõistmisi ja konflikte.

X-generatsiooniks peetakse inimesi, kes on sündinud vahemikul peale II maailmasõda kuni 1977, Y-generatsiooni kuuluvad inimesed, kelle sünd jääb vahemikku 1977-1994 ning Z-generatsioon hõlmab inimesi, kes on sündinud 1995-2012.

Koolitusel õpitakse, millised on peamised erinevused  erinevate põlvkondade vahel ning kuidas igat põlvkonda tulemuslikumalt juhtida. Kui juht suudab mõista põlvkondade erinevusi ja nende erinevaid ootusi ettevõttele, juhile ja kaastöötajatele, on töötajad rahulolevamad, tulemuslikumad ja pühendunumad.

 

Koolitusele on oodatud kõik juhid, kes tegelevad igapäevaselt inimeste juhtimisega.

 

Koolituse eesmärk on anda teadmisi selle kohta, kuidas erinevaid põlvkondi oskuslikumalt juhtida ja motiveerida ning tõsta sellega töö tulemuslikkust.

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • teab, mis on väärtused ning kuidas need inimesi mõjutavad;
  • teab X-,Y-, Z-põlvkondade erinevusi läbi väärtuste ehk mis on erinevatele põlvkondadele oluline;
  • teab, kuidas lahendada väärtuskonflikte erinevate põlvkondade esindajate vahel;
  • oskab suhestuda erinevate põlvkondade väärtussüsteemidega;
  • teab, kuidas erinevate generatsioonide esindajaid motiveerida tulemuslikumalt tööd tegema;
  • saab aru, kuidas panna Y- ja Z-generatsioonide esindajaid mõistma, kuidas nende praegune töö aitab kaasa nende unistuste realiseerimisele tulevikus;
  • teab, millist sõnavara erinevate põlvkondadega kasutada, et saavutada paremaid tulemusi ning avada diskussiooni juhi ja töötaja vahel.

 

Koolitus on kombineeritud erinevatest aktiivõppe meetoditest – see annab osalejatele kasulikke teadmisi, samas on praktiline ja kaasahaarav. Osalejatele saadetakse enne koolitust eelküsimustik, mis aitab koolitajatel mõista konkreetsete osalejate teemakohaseid probleeme ja küsimusi. Koolituse jooksul saadud teadmisi praktiseeritakse koheselt ka erinevate grupitööde ja harjutuste käigus, et teadmised läheks oskusteks üle.

Koolitust viivad läbi kaks koolitajat tandemina. Sellisel viisil koolituse läbiviimine lisab koolitusele dünaamilisust ja mitmekülgsust ning erinevaid kogemusi ja vaatenurki, mis kummalgi koolitajal on.

Koolituse tulemusi hinnatakse refleksiivsete ülesannete, arutelude ja juhtumianalüüside teel. Koolituse lõpus koostab iga osaleja enda plaani, kuidas kavatseb õpitut praktikasse rakendada. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.