koolitaja pilt

Koolitaja:

Ivar Lukk

Aeg:

21.10.2020, kell 04:00-11:00

IT-meeskonna juhtimine

Juhtimine on tulemuste saavutamine läbi teiste inimeste. Hea juht on nagu dirigent, kes, kuigi oskab, ei mängi ise ühtegi pilli, vaid valib õige muusika ja paneb erinevaid pille mängivad orkestri liikmed suurepäraselt kokku mängima.

Tihti räägitakse, et IT-spetsialiste on keeruline juhtida. Osasid neist olevat raske mõista ja motiveerida ning nendega head meeskonnatööd saavutada. Samas, IT valdkonnas on raske individuaalselt toimetades tulemusi saavutada ning meeskonnatöö on vältimatu.

Koolitusel räägime, kuidas jõuda iga meeskonnaliikmeni, leida tema “nupud” ning tekitada soov koos teistega head tulemust teha. Kuidas meeskonnaliikmeid coachida ning mõjusat tagasisidet anda? Samuti loome selgust, kuidas meeskonna tulemuslikkust hinnata, probleemkohti diagnoosida ning lahendada.

Inimeste koostegevuses sõltub palju häälestusest. Võtame appi mõned neurolingvistilise programmeerimise (NLP) meetodid, et saavutada soovitud seisundeid ja muuta nii juhi enda kui ka meeskonna uskumusi.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on avada erinevate metoodikate sisu ja rikastada osalevate juhtide “juhtimisrepertuaari”.

Sihtgrupp

See koolitus on suunatud peamiselt IT juhtidele, IT spetsialistidele ja IT arendusjuhtidele

Koolitus sobib sulle juhul kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Soovid suurendada meeskonna tulemuslikkust?
  • Soovid tõsta meeskonnaliikmete motivatsiooni?
  • Soovid üles leida meeskonna mittetoimimise põhjused?
  • Soovid luua meeskonnas usalduslik ja üksteist toetav õhkkond?
  • Soovid õppida inimeste häälestamise tehnikaid?

Koolituse tulemusena osaleja

  • teab, millest sõltub meeskonna edukus;
  • oskab kasutada lihtsaid “tööriistu”, kuidas meeskonnaliikmete käitumist diagnoosida;
  • saab universaalse motivatsiooni loomise vahendi;
  • saab proovida arendava juhtimise tehnikaid;
  • saab õppida enese ja meeskonna häälestamise võtteid.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Inimene õpib kõige paremini, kui kolm tema peamist infokanalit: visuaalne, auditoorne ja kinesteetiline on aktiiviseeritud. Seepärast sisaldab koolitus meetodeid, mis need kanalid avatuna hoiavad ja neid vaheldumisi kasutavad. 

Koolitus on intensiivne, praktiline ja interaktiivne. Lühikese aja jooksul on kavas rida teemasid ning nendega seotud praktilised tegevused. Keskendume praktikas end hästi õigustanud töövahenditele ja katsetame neid koolitusruumis. Oluline roll on nii koolitaja kui ka koolitusel osalevate juhtide kogemuste jagamisel ja nendest õppimisel. Koolituse tulemusena saab iga osaleja ise otsustada, millised meetodid, lähenemised ja teadmised talle edaspidises juhtimistöös kõige väärtuslikumad on ja kuidas neid kasutada.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise, arutelude ja enesehindamise teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi