Ülle Pärl

Ülle Pärl

Ülle Pärl on tegutsenud raamatupidaja ja ettevõtjana üle 20 aasta, sh töötanud üle 10 aasta finantsjuhi ning muutmisprotsesside nõustaja ja juhina. Hea koostöö on tal olnud näiteks Eesti Energia, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Valio, Fortumi, Eesti Teede ja paljude teiste ettevõtete ja asutustega. Ülle Pärl on olnud Raamatupidamisseaduse muutmise seaduse ekspertkogu liige ja Kutsekoja juurde loodud OSKA programmi majandusarvestuse valdkonna ekspertkogu liige. Ülle juhtis Rahandusministeeriumi juurde loodud Arvestusala Terminoloogiakomisjoni ja on ACCA kontaktisik ning ACCA koolituste pakkumise koordinaator Eestis. Oma teadmisi ja kogemusi on Ülle jaganud konverentsidel, koolitustel ja seminaridel nii Eestis kui ka paljudes välisriikides. Ta on õpetanud majandusarvestust mitme Eesti kõrgkoolis ning Mikkeli Rakendusülikoolis Soomes. Lisaks on ta töötanud Sydney Ülikooli juures Austraalias ja Tampere Ülikooli juures Soomes. Praegu on Ülle Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ning Estonian Business Schooli majandusarvestuse dotsent. Ülle Pärl omandas doktorikraadi 2012. aastal Soomes Tampere Ülikoolis (ärijuhtimises ja majandusarvestuses) ja samal ajal ka Eestis Tartu Ülikoolis (majandusteaduses). Rahvusvahelistes väljaannetes on ta avaldanud üle 20 teaduspublikatsiooni, lisaks hulgaliselt artikleid eesti keeles ning esinenud ettekannetega ligi 30-l rahvusvahelisel teaduskonverentsil. Ülle on paljude rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide liige, alates 2005. aastast Euroopa Raamatupidajate Assotsiatsiooni liige.