Juta Tikk

Juta Tikk

Juta Tikk on lõpetanud Eesti Maaülikooli (Eesti Põllumajanduse Akadeemia) 1972. aastal insener-tehnoloogina. Aastal 1999 kaitses Juta Estonian Business School'is (EBS) rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi ja 2014.a. doktorikraadi teemal „Finantsjuhtimise integreeritud mudel Eesti avaliku sektori organisatsioonide näitel“. Juta Tikk on esinenud mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ja tema artikleid on avaldatud nii Eesti kui ka rahvusvahelistes erialaajakirjades. Juta kirjutatud raamatust „Finantsarvestus“ ilmus 2016. aastal juba 4. trükk. Alates 2010. aastast korraldab ta koostöös sihtasutusega Innove raamatupidajate kutsevõistlusi võistlusülesannete koostajana ja hindamiskomisjoni juhina. Juta Tikk on tegelnud finantsarvestuse, juhtimisarvestuse ja analüüsi õpetamisega alates 1994. aastast. Õppejõutöö on lisaks Tartu Ülikoolile olnud seotud või on seda praegugi ka Estonian Business Schooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooliga. Korralise õppejõutöö kõrvalt on Juta pikka aega osalenud koolitajana EBS, TTÜ, hiljem TÜ korraldatud täienduskoolitusprojektides.